مقالات

05/20/2019
تصویر بیماری مقاربتی یا آمیزشی

بیماری مقاربتی یا آمیزشی که از طریق رابطه جنسی منتقل میشوند

به امراض و بیماری هایی که از طریق روابط جنسی منتقل میشوند بیماری مقاربتی یا آمیزشی میگویند و فقط از طریق روابط جنسی از فرد بیمار […]
تماس با ما